Publikum:
Offentlig og privat sektor
Gennemførsel af forhandling
Konkret anvendelse af Harvard metodikken for 3D forhandling med fokus på forretningsværdiskabelse


Erfaring viser at de fleste af de forhandlinger der kuldsejler, gør det på baggrund af ensidigt fokus på vind/tab, ustruktureret tilgang til forhandlingen og lav ekspertise indenfor anerkendte forhandlingsmodeller.

Jeg kan gennemføre en konkret forhandling og/eller sidemandsoplære kundens medarbejdere. Det sker baseret på min model, der er baseret på Harvard metodikken. Det er en forhandlingsmodel, bestående af støttemateriale, forhandlingsstrategien, forhandlingsskabelon, værktøj og vejledning.

Det konkrete forhandlingsforløb vil være struktureret omkring fire faser, der fører deltagerne igennem et forløb, der resulterer i en gensidigt fordelagtig aftale der understøtter en langsigtet forretningsrelation.

Forhandlingsmodellen er gennemprøvet og anvendt i konkrete forhandlinger med komplekse og store virksomheder som Thales, Dell Technologies, Palantir, Lenovo etc.

 
Forhandlingsproces:
 • Fastsætte rammen og forhandlingsspilleregler for resten af forhandlingen
 • Kortlægning af interesser, pris og udformning af kontraktens vilkår
Præsentation af interesser:
 • Præsentation af pris og kontraktens vilkår Forhandlingsspilleregler
 • Tidsplan, sekvens og agendaen
 • Kortlægning af interesser, pris og udformning af kontraktens vilkår
Dialogfasen:
 • Leverandøren svar på pris og kontraktens vilkår
 • Gennemførsel af forhandling
 • Fremlæggelse af parternes interesser
 • Kommunikation
 • Psykologiske mekanismer
Forhandlingsafslutning:
 • Aftaleindgåelse eller eskalering
 • Gentagelse af forhandlingsfaser
 • Såfremt eskalering gøres BATNA eksplicit
 
 

For kontakt eller uddybning, venligst ræk ud til Feriba Bahir Andersen på feriba@proficio.dk eller +4520595979. 
Proficio
Hansensvej 20
3400 Hillerød
CVR: 21969982
Contact
kim@proficio.dk
Let me contact you
Contact formula