Publikum:
Privat sektor
Teknologianskaffelse - agil proces
Innovativ og bæredygtig model for anskaffelse af teknologi for private sektor, der ønsker en agil proces


Jeg gennemfører og leverer teknologianskaffelser i den private sektor, som balancerer den juridiske risiko med en værdiskabende kontrakt, som gør det muligt at opnå forretningsværdier og forretningsmålsætninger. Den balancerede model sikrer, at kunden kan realisere ønskede forretningsgevinster ved digitale anskaffelser.

Denne model er mere agil og fleksibel end den offentlige, eftersom teknologianskaffelser ikke skal gennemføres efter gældende lovgivning, fx Forsvars- og sikkerhedsdirektivet og EU's udbudsdirektivet, men principperne i gældende lovgivning kan anvendes for at gennemføre en styret proces, og for at kunden kan realisere ønskede forretningsgevinster ved digitale anskaffelser.

Jeg leverer og gennemfører en komplet anskaffelsesleverance, herunder markedsdialog, sourcingstrategi, værdiskabende kontrakt, kravspecifikation, forhandlingsstrategi og gennemførsel af forhandling.

 
 
  1. Markedsdialog, dialogmateriale og facilitering af dialogfasen.
  2. Indkøbsplan: Forberedelse og organisering.
  3. Indkøbs- og kontraktstrategi: Klar indkøbs- og kontraktstrategi, workshops definition af kravspecifikationen (forretnings- og tekniskkrav).
  4. Evaluering af tilbud, reviderede tilbud og udvælgelse.
  5. Forhandling (scope, spilleregler/grundprincipper, målezonen, walkaway, Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA), kunde- og leverandørinteresser, forhandlingsoptioner, forhandlingspsykologi).
  6. Færdiggørelse af det endelige kontraktkompleks.
  7. Kontrakttildeling og underskrivelse af kontrakten.
  8. Kontraktimplementering- og styring.


 
 
 

For kontakt eller uddybning, venligst ræk ud til Feriba Bahir Andersen på feriba@proficio.dk eller +4520595979. 
Proficio
Hansensvej 20
3400 Hillerød
CVR: 21969982
Contact
kim@proficio.dk
Let me contact you
Contact formula