Publikum:
Offentlig og privat sektor
Undervisning i forhandling i 3-dimensionelle model
Konkret implementering af Harvard metodikken for 3D forhandling med fokus på forretningsværdiskabelse


Erfaring viser at de fleste af de forhandlinger der kuldsejler, gør det på baggrund af ensidigt fokus på vind/tab, ustruktureret tilgang til forhandlingen og lav ekspertise indenfor anerkendte forhandlingsmodeller.

Mit undervisningsforløb er baseret på en udviklet model, baseret på Harvard metodikken, der giver en eller flere medarbejdere de nødvendige forhandlingsfærdigheder og ekspertiser til at blive mere succesfulde i deres forhandlinger. Det er en forhandlingsmodel, bestående af undervisningsmateriale, forhandlingsstrategien, forhandlingsskabelon, værktøj og vejledning.

Jeg tilbyder:

 • Undervisning-, træning-, sidemandsoplæring-, og gennemførsel af kontraktforhandlinger.
 • Du lærer 3D forhandlingsstrategi:
  • Setup (design den rigtige forhandlingsproces); du sammensætter det rigtige forhandlingsteam – rigtige parter, du kortlægger og analyserer parternes interesser, du analyserer plan b. Du udformer forhandlingsgrundprincipper, dvs. forhandlingens spilleregler.
  • Design (værdiskabende kontrakt); du udformer værdiskabende kontrakt, som skaber maksimal værdi, du anvender faktuelle og objektive kriterier for kontraktens scope- komponenter og optioner. 
  • Taktik (påpeger problemløsende taktikker); du tager hensyn til psykologiske mekanismer, kommunikation, tillid, personlighed, still og kulturelle barriere. 
 • Du vurderer og øger bevidstheden om dine styrker og svagheder som forhandler.
 • Du lærer, hvordan du skaber og maksimerer værdier i forhandlinger.
 • Du lærer problemløsningsteknikker og taktikker for at øge og fordele værdier til gavn for begge parter og samtidig styrke relationer.
 • Du udvikler og træner færdigheder til at håndtere vanskelige forhandlere og hårde forhandlingstaktikker. 
 • Du lærer, hvordan du tilpasser forhandlingsprocessen til konteksten.
 • Du lærer, forhandlingens tre faser: analysefasen, planlægningsfasen og dialogfasen.
 
 
 

For kontakt eller uddybning, venligst ræk ud til Feriba Bahir Andersen på feriba@proficio.dk eller +4520595979. 
Proficio
Hansensvej 20
3400 Hillerød
CVR: 21969982
Contact
kim@proficio.dk
Let me contact you
Contact formula