Publikum:
Offentlig sektor og større privat sektor
Teknologianskaffelse - den offentlige og private sektor Den strategiske og teknologiske anskaffelsesmodel for teknologianskaffelse


Jeg gennemfører og leverer teknologianskaffelser i den offentlige og private sektor, som balancerer den juridiske risiko med en værdiskabende og bæredygtig kontrakt, som gør det muligt at opnå forretningsværdier og forretningsmålsætninger. Den balancerede model sikrer, at kunden kan realisere ønskede forretningsgevinster ved digitale anskaffelser.

Jeg leverer og udarbejder IT-kontrakt-, udbud- og forhandlingsstrategier. Jeg konciperer udbudsmateriale, herunder IT-kontrakt med tilhørende kravspecifikation for at få den rigtige IT-løsning i rette tid, kvalitet/kvantitet og pris, samt en IT-kontrakt som er nem at styre og for at bevare den gode relation mellem parterne.

Jeg leder og involverer ét relevant og kvalificeret team, bestående af it- og cybereksperter, forretningsejere, brugere og superbrugere af systemet fra starten af et projekt og til slut. I kraft af dette kan teamet tilbyde at samle ansvaret for den juridiske, strategiske, tekniske, sikkerhedsmæssige og kommercielle rådgivning og kvalitetssikring i ét projektteam, som sørger for løsning af alle aspekter af projektet.

Jeg har udviklet "Den strategiske og Teknologiske Anskaffelsesmodel." Den Strategiske og Teknologiske Anskaffelsesmodel, som balancerer de juridiske risici med en værdiskabende kontrakt, som gør det muligt at opnå forretningsværdi og forretningsmålsætning, så parterne kan have en sund, saglig og konstruktiv samarbejdsrelation.

 
 


 
 
 

Anskaffelsesmodellen har medført, at der forebygges langstrakte, dyre og konfliktfulde tvister og retssager, som har gavnet begge parter og bevaret den fremtidige strategiske relation.

Jeg leverer og gennemfører en komplet anskaffelsesleverance, herunder markedsdialog, sourcing- og udbudsstrategi, værdiskabende kontrakt, kravspecifikation, forhandlingsstrategi og gennemførsel af forhandling.

 
 
 

For kontakt eller uddybning, venligst ræk ud til Feriba Bahir Andersen på feriba@proficio.dk eller +4520595979. 
Proficio
Hansensvej 20
3400 Hillerød
CVR: 21969982
Contact
kim@proficio.dk
Let me contact you
Contact formula